Silberbauer & Blomseth

Primærproduktion

October 22, 2020 Klaus Silberbauer & Thomas Blomseth Season 1 Episode 22
Silberbauer & Blomseth
Primærproduktion
Chapters
Silberbauer & Blomseth
Primærproduktion
Oct 22, 2020 Season 1 Episode 22
Klaus Silberbauer & Thomas Blomseth

“Fra jord til bord” siges der. Er det imidlertid den rigtige måde at tænke fremtidens primærproduktion på? Og hvordan med de planter og dyr, der er mellem jorden og bordet? 

Uden førstehåndserfaring af nævneværdigt omfang og med et ganske Dan Turellsk forhold til landbrug kaster vi os ud i overvejelser om, hvordan nutidens landbrug og fødevareproduktion synes at være endt i produktionsformer, der hverken er bæredygtige miljømæssigt, endsige økonomisk, og hvordan der måske slet ikke er “land” i store dele af fremtidens landbrug.

Hvorfor bliver alle andre industrier 'disruptet' af nye spillere og udfordret på knappe ressourcer som plads og effektivitet, mens landbruget virker fastlåst i en situation med et enormt pladsforbrug, en lille overskudsgrad og konstant statstøtte?


Show Notes

“Fra jord til bord” siges der. Er det imidlertid den rigtige måde at tænke fremtidens primærproduktion på? Og hvordan med de planter og dyr, der er mellem jorden og bordet? 

Uden førstehåndserfaring af nævneværdigt omfang og med et ganske Dan Turellsk forhold til landbrug kaster vi os ud i overvejelser om, hvordan nutidens landbrug og fødevareproduktion synes at være endt i produktionsformer, der hverken er bæredygtige miljømæssigt, endsige økonomisk, og hvordan der måske slet ikke er “land” i store dele af fremtidens landbrug.

Hvorfor bliver alle andre industrier 'disruptet' af nye spillere og udfordret på knappe ressourcer som plads og effektivitet, mens landbruget virker fastlåst i en situation med et enormt pladsforbrug, en lille overskudsgrad og konstant statstøtte?