Silberbauer & Blomseth

Stagnation

February 11, 2021 Klaus Silberbauer & Thomas Blomseth Season 2 Episode 5
Silberbauer & Blomseth
Stagnation
Chapters
Silberbauer & Blomseth
Stagnation
Feb 11, 2021 Season 2 Episode 5
Klaus Silberbauer & Thomas Blomseth

Ih, hvor det buldrer. Det er sådan, vi taler om teknologiudviklingen. Men nogle økonomer kan ikke få regnskabet til at stemme. De ser et produktivitetsparadoks: Hvis det går så godt med teknologiudviklingen, hvorfor ser tilvæksten i produktiviteten så ud til at være aftaget de sidste 30-40 år? Idéen om teknologisk stagnation har den kontroversielle investor Peter Thiel sammenfattet som, at vi var blevet lovet flyvende biler, men fik 140 tegn — og altså Twitter — i stedet. 

Det er er ikke klart hvorfor, det kunne se ud til at være tilfældet. Kunne det skyldes måden, vi måler produktivitet på? Eller kunne andre, dybereliggende faktorer være på spil? Hvordan er det fx med forholdet mellem videnskabelig forskning og teknologiudvikling? Eller bureaukratier, konformitet og risikoaversion? 


Show Notes

Ih, hvor det buldrer. Det er sådan, vi taler om teknologiudviklingen. Men nogle økonomer kan ikke få regnskabet til at stemme. De ser et produktivitetsparadoks: Hvis det går så godt med teknologiudviklingen, hvorfor ser tilvæksten i produktiviteten så ud til at være aftaget de sidste 30-40 år? Idéen om teknologisk stagnation har den kontroversielle investor Peter Thiel sammenfattet som, at vi var blevet lovet flyvende biler, men fik 140 tegn — og altså Twitter — i stedet. 

Det er er ikke klart hvorfor, det kunne se ud til at være tilfældet. Kunne det skyldes måden, vi måler produktivitet på? Eller kunne andre, dybereliggende faktorer være på spil? Hvordan er det fx med forholdet mellem videnskabelig forskning og teknologiudvikling? Eller bureaukratier, konformitet og risikoaversion?