Silberbauer & Blomseth

Planetkøler

April 02, 2021 Klaus Silberbauer & Thomas Blomseth Season 2 Episode 12
Silberbauer & Blomseth
Planetkøler
Show Notes

NB: Ikke en episode for klimaskeptikere. 
Med udgangspunkt i menneskeskabt global opvarmning som en uomgængelig realitet tager vi det i visse kredse kontroversielle begreb om ‘geoengineering’ op. Fokus denne gang er, hvad der på relativt kort sigt er af muligheder for begrænse indstrålingen af sollys til jorden, mens vi får taget os sammen til for alvor at gøre noget ved CO2-udledningen fra afbrænding af fossile brændstoffer. For sagen er, at selv om al CO2-udledning stoppede den dag i morgen, er der stadig århundreders udledninger ophobet i atmosfæren. Og de gør jo allerede deres effekt gældende. 
Jordens klima er et dynamisk komplekst, ikke-lineært system, hvilket vækker vores skepsis over for de foreslåede løsninger, der ikke er tilpasningsdygtige og lader sig styre tilstrækkeligt fint. 
At vores egne sammenkog af idéer til løsninger med kirurgisk præcis generering af arktisk havis, højtflyvende balloner, en kæmpe sværm af skærmende solenergisatellitter i lavt jordkredsløb etc. bestemt har deres spekulative elementer forhindrer os på den anden side ikke i også at bringe dem på banen.