Silberbauer & Blomseth

A → B

August 06, 2021 Klaus Silberbauer & Thomas Blomseth Season 3 Episode 2
Silberbauer & Blomseth
A → B
Show Notes

At noget forårsager noget andet, føles som så naturligt, at vi oftest ikke tænker over det. Ligeledes at noget nødvendigvis må ske før, at noget andet sker, synes også banalt. Vi borer ned i det erkendelsesmæssige grundfjeld og taler om kausalitet. 

Fra grænsebetingelserne i form af dens maksimale udbredelseshastighed over den nuværende AI og maskinlærings udfordringer med kausal inferens og datalogen Judea Pearls bidrag med både kritik af det 20. århundredes statistiske videnskab og udviklingen af nye formelle værktøjer til kausal analyse og hele vejen op gennem virkelighedens niveauer til samfundsliv og politik, og hvad det gør ved vores evne til at handle i fællesskab, hvis vi ikke kan blive enige om, hvordan vi forstår netop årsager og virkninger.


----

Det er sjovt at lave podcast, men det tager også tid og koster penge. Det eneste vi beder om til gengæld – hvis du altså kan lide det, vi laver – er at du smider stjerner, og måske oven i købet en lille anbefaling, efter os på Apple Podcast. Det betyder alverden. Vi higer jo allesammen efter anerkendelse i en eller anden form.

Husk at følge os på Twitter (@silberblom), på Mastodon (@silberblom@mstdn.social) og på Instagram (silberblom).

Linktree