Silberbauer & Blomseth

Alt godt fra rummet

October 01, 2021 Season 3 Episode 6
Silberbauer & Blomseth
Alt godt fra rummet
Show Notes

Isoleret set har Jorden en såkaldt bærekapacitet, der af nogle bliver brugt som et argument for, at menneskehedens ressourceforbrug samlet set bør begrænses for ikke at ødelægge biosfæren. 
Men Jorden er jo netop ikke isoleret, og i rummet ikke så langt herfra flyder det med asteroider og andre objekter fyldt med alt fra vand og kulbrinter til sjældne jordartsmetaller. I stedet for at lade menneskehedens fremtid styre af selvpålagte begrænsninger taler vi om, hvilke muligheder minedrift i rummet vil kunne give for miljøvenlig vækst — og hvor lang vej der nok alligevel er til, at det kan blive en realitet.